Dự báo Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

32.3°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.2°

Nhiệt độ thấp nhất

32.7°

Nhiệt độ cao nhất

63.6%

Độ ẩm

0.31 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.5°

Điểm ngưng

10.4

UV

1003 hPa

Áp suất

05:22/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thanh Chương - Nghệ An

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thanh Chương - Nghệ An
30.1° / 37.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thanh Chương - Nghệ An
26.3° / 30.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thanh Chương - Nghệ An
26.6° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thanh Chương - Nghệ An
30° / 37.5°

Dự báo thời tiết Thanh Chương - Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

32° / 38.7°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 38.2°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.9° / 39.1°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 39°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.5° / 37.1°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 75 %

mưa vừa

6:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 83 %

mưa vừa

7:00 pm

29° / 33.3°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

28.2° / 32.2°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.5° / 32.2°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.4° / 32°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.7° / 30.1°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27.4°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 27.9°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 27.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 27.5°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 32.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 34°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 36.7°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32.5° / 38.5°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 39.4°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.9° / 39.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 38.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 37.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.9° / 36.4°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 35.5°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.3° / 34.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.4° / 32.2°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

27.4° / 31.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

27.3° / 31.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

27.5° / 31.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

27.4° / 30.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 28°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.3° / 27.8°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 26.5°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31.1°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 32.1°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

29.3° / 34.9°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 37.7°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 38.6°

Thời tiết Thanh Chương - Nghệ An

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thanh Chương - Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.3° / 32.8° 3.21 m/s 68% 1004 hPa 7.23 mm
T4 26/06 mưa vừa 27° / 33.9° 4.16 m/s 60% 1005 hPa 10.59 mm
T5 27/06 mưa vừa 26° / 31.2° 3.66 m/s 67% 1007 hPa 10.32 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.7° / 34.7° 5.14 m/s 60% 1003 hPa 0.1 mm
T7 29/06 mây đen u ám 28.8° / 37° 3.65 m/s 49% 1002 hPa 0 mm
CN 30/06 mây đen u ám 28° / 35.4° 5.37 m/s 51% 1000 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Thanh Chương - Nghệ An

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

541.73

NH3

6.14

NO

1.08

NO2

5.14

O3

54.44

PM2.5

15.24

PM10

17.3

SO2

4.97