Dự báo thời tiết Cửa Lò - Nghệ An 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  0.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:28
T2 27/05
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/30.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:28
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T5 30/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/30.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  15.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:30
T7 01/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  8.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.3°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:30

Lượng mưa Cửa Lò - Nghệ An 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cửa Lò - Nghệ An 7 ngày tới

Thời tiết Cửa Lò bây giờ

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:28

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

2.07