Dự báo thời tiết Vinh - Nghệ An 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.8°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30.8°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T4 29/05
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.2°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  37.8°/32°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T5 30/05
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  16.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.7°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:29
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  14.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.6°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.6%
 • Lượng mưa
  1.3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:30
CN 02/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:31
T2 03/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:31

Lượng mưa Vinh - Nghệ An 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vinh - Nghệ An 7 ngày tới

Thời tiết Vinh bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:29

Thấp/Cao

29°

/

35°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0