Dự báo thời tiết Ninh Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:27
T4 22/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.5%
 • Lượng mưa
  4.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:28
T5 23/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:28
T6 24/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:29
T7 25/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30

Lượng mưa Ninh Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình 7 ngày tới

Thời tiết Ninh Bình bây giờ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:27

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

4.95