Dự báo thời tiết Hoa Lư - Ninh Bình 3 ngày tới

Hôm nay

26.8 oC

34.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.5°

/

34.8°

Độ ẩm

58.9%

Gió

5.55 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

11.16

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

25.4 oC

31.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25°

/

31.6°

Độ ẩm

74.5%

Gió

6.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

11.65

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:39

T3 16/07

25.5 oC

31.2 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.5°

/

31.5°

Độ ẩm

79%

Gió

5.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

8.99

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Hoa Lư - Ninh Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoa Lư - Ninh Bình 3 ngày tới

Thời tiết Hoa Lư bây giờ

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

58%

Tầm nhìn

8.363 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.17 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

11.01