Dự báo Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

30.8°

Cảm giác như 37°
mưa vừa

mưa vừa

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

31°

Nhiệt độ cao nhất

73.6%

Độ ẩm

2.21 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

11.46

UV

1004 hPa

Áp suất

05:18/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
29.7° / 37.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
25.4° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
27.8° / 27.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
31.7° / 37.7°

Dự báo thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

30.9° / 37.2°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 75 %

mưa vừa

12:00 pm

30.8° / 37.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mưa vừa

1:00 pm

31.9° / 37.7°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 71 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 37.7°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.9° / 38.8°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.3° / 37.8°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.9° / 37.9°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 74 %

mưa vừa

6:00 pm

29.5° / 36.5°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 32.6°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 pm

27.7° / 30.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 90 %

mưa vừa

9:00 pm

27.4° / 27.3°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

26.6° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 92 %

mưa vừa

11:00 pm

26.5° / 27°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 am

27.4° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

1:00 am

27.8° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

3:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 am

26.3° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 am

27° / 27°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 am

28.5° / 33.5°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 am

29.4° / 35.2°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 36.8°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.7° / 37.3°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 38.2°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.9° / 38.7°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.8° / 38.9°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.6° / 39°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.2° / 37.6°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 37.1°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.2° / 37°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 34.3°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.1° / 32.3°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.5° / 32.6°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 pm

27.4° / 30.3°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.6° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

2:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

3:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.9° / 27.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27.4° / 31.4°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27.9° / 31°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 am

28.2° / 33.5°

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.7° / 31.6° 2.62 m/s 75% 1004 hPa 31.54 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.8° / 32.7° 5.24 m/s 68% 1007 hPa 18.3 mm
T5 27/06 mưa vừa 27° / 31.8° 4.9 m/s 75% 1009 hPa 10.56 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.9° / 31.3° 4.03 m/s 73% 1006 hPa 2.19 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 28.9° / 35.7° 5.31 m/s 79% 1003 hPa 1.23 mm
CN 30/06 mây đen u ám 28.6° / 37.8° 4.89 m/s 68% 1001 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình

Kém

Trong trường hợp này, mỗi người có thể gặp một số tác dụng phụ đối với sức khỏe. Các thành viên nhạy cảm trong nhóm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Tim và hệ hô hấp của những người khỏe mạnh có thể bị ảnh hưởng. Trẻ em, người cao tuổi và những người bị bệnh tim hoặc phổi nên cắt giảm các bài tập thể dục ngoài trời liên tục và cường độ cao hoặc sắp xếp lại các hoạt động gắng sức. Dân số nói chung nên giảm vừa phải các hoạt động ngoài trời

CO

1015.11

NH3

4.46

NO

0.81

NO2

45.15

O3

25.69

PM2.5

67.73

PM10

72.2

SO2

31.09