Dự báo thời tiết Bác Ái - Ninh Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

34.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.2°

/

34.3°

Độ ẩm

50.1%

Gió

5.02 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.4°

UV

2.67

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:11

T2 22/07

25.5 oC

36 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.3°

/

36°

Độ ẩm

50%

Gió

7.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21°

UV

12.42

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:11

T3 23/07

25.8 oC

34.8 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.3°

/

34.5°

Độ ẩm

49.5%

Gió

6.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.7°

UV

11.81

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:11

Lượng mưa Bác Ái - Ninh Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bác Ái - Ninh Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Bác Ái bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

76%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0