Dự báo thời tiết Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  6.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T5 23/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.9%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T6 24/05
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:34
T7 25/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
CN 26/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35

Lượng mưa Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ bây giờ

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:33

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

10.34