Dự báo Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

29°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

30°

Nhiệt độ cao nhất

81%

Độ ẩm

1.78 m/s

Gió

4.391 km

Tầm nhìn

26.1°

Điểm ngưng

5.71

UV

1004 hPa

Áp suất

05:18/18:44

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cẩm Khê - Phú Thọ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cẩm Khê - Phú Thọ
28.9° / 35°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cẩm Khê - Phú Thọ
24° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cẩm Khê - Phú Thọ
25.3° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cẩm Khê - Phú Thọ
26° / 26.7°

Dự báo thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

29.9° / 35.8°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 82 %

mưa vừa

12:00 pm

29.2° / 35.2°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.3° / 35.8°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 32.7°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27.8° / 31.3°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

6:00 pm

26.8° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.6° / 27.1°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 27.1°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa vừa

1:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa vừa

2:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa vừa

3:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 98 %

mưa vừa

5:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 am

27.9° / 30.4°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mưa vừa

9:00 am

28.2° / 33.3°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 83 %

mưa vừa

10:00 am

28.1° / 34°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mưa vừa

11:00 am

29.6° / 35°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa vừa

12:00 pm

29.8° / 35.6°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa vừa

1:00 pm

29.1° / 36°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa vừa

2:00 pm

29.7° / 35.4°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 pm

29.2° / 35°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mưa vừa

5:00 pm

27.2° / 32°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

27.9° / 28°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 26.3°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

26.8° / 26.8°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

26.4° / 27.8°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 pm

26.2° / 27.2°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 31.8°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.6° / 34.6°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.8° / 36°

Thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Cẩm Khê - Phú Thọ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.3° / 29.2° 1.85 m/s 81% 1004 hPa 21.76 mm
T4 26/06 mưa cường độ nặng 26° / 30° 2.17 m/s 80% 1007 hPa 43.45 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.4° / 32.8° 4.81 m/s 65% 1008 hPa 5.45 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26° / 33.5° 3.51 m/s 64% 1003 hPa 1.76 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.2° / 32.9° 1.76 m/s 70% 1001 hPa 3.98 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.3° / 35.7° 1.63 m/s 64% 999 hPa 0.29 mm

Chất lượng không khí tại Cẩm Khê - Phú Thọ

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

675.05

NH3

3.81

NO

1.62

NO2

20.25

O3

21.96

PM2.5

20.37

PM10

21.62

SO2

2.78