Dự báo thời tiết Đoan Hùng - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  3.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.8°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T2 27/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  21.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 01/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.9%
 • Lượng mưa
  9.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37

Lượng mưa Đoan Hùng - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đoan Hùng - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Đoan Hùng bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0