Dự báo Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

29.1°

Cảm giác như 36°
mưa vừa

mưa vừa

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

37.3°

Nhiệt độ cao nhất

79.2%

Độ ẩm

0.39 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:17/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phù Ninh - Phú Thọ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phù Ninh - Phú Thọ
35.2° / 43.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phù Ninh - Phú Thọ
28.2° / 35.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phù Ninh - Phú Thọ
26.1° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phù Ninh - Phú Thọ
31.4° / 38.6°

Dự báo thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

30.3° / 37°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.8° / 36.1°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mưa vừa

10:00 pm

29.7° / 35.9°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mưa vừa

11:00 pm

29.2° / 35.7°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 82 %

mưa vừa

12:00 am

29° / 34°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

28.9° / 33.1°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

27.3° / 31.6°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

27.5° / 27.6°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

27.4° / 32.3°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.2° / 34.2°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

30.7° / 36.4°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 38.8°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.9° / 39.7°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.6° / 39.9°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.5° / 39.3°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 39.3°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 39.1°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.8° / 39°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.7° / 38.3°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.5° / 37.2°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.8° / 35.5°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.1° / 33.5°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 86 %

mưa vừa

9:00 pm

28.5° / 32.2°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

27.1° / 32.4°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

27.8° / 31.3°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 am

27.4° / 27.9°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mưa vừa

1:00 am

27.3° / 27.3°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

2:00 am

27.9° / 27.1°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.2° / 27°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.7° / 27.8°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 26°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.7° / 28°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

27.8° / 32°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 35.2°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.4° / 37.6°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 38.8°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.6° / 39.4°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.9° / 39.8°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.5° / 39.2°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.1° / 40.7°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.9° / 40.9°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33° / 41°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 69 %

mưa vừa

6:00 pm

31.8° / 38.9°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.4° / 36.8°

Thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phù Ninh - Phú Thọ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.9° / 37.2° 1.89 m/s 52% 1000 hPa 6.85 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.4° / 32.8° 2.56 m/s 67% 1001 hPa 7.8 mm
T4 19/06 mưa vừa 26° / 33.5° 1.65 m/s 72% 1000 hPa 13.52 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27° / 35.6° 2.43 m/s 58% 1000 hPa 2.16 mm
T6 21/06 mưa vừa 27.4° / 35.4° 3.6 m/s 59% 999 hPa 10.59 mm
T7 22/06 mưa vừa 26° / 34.5° 3.4 m/s 67% 1000 hPa 19.09 mm

Chất lượng không khí tại Phù Ninh - Phú Thọ

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

761.13

NH3

10.81

NO

0.68

NO2

15.98

O3

5.86

PM2.5

17.56

PM10

25.6

SO2

4.33