Dự báo thời tiết Tam Nông - Phú Thọ 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T4 29/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/36.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T6 31/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  34.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.5°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
T7 01/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.1%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:37
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  13.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:38

Lượng mưa Tam Nông - Phú Thọ 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Nông - Phú Thọ 7 ngày tới

Thời tiết Tam Nông bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0