Dự báo thời tiết Phú Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.6°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:10
T3 18/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  0.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.6°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:10
T4 19/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.8%
 • Lượng mưa
  1.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.9°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:11
T5 20/06
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  17.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:11
T6 21/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:11
T7 22/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.6%
 • Lượng mưa
  4.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:11
CN 23/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:11

Lượng mưa Phú Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên 7 ngày tới

Thời tiết Phú Yên bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:10

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0