Dự báo Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

33.9°

Cảm giác như 38°
mây rải rác

mây rải rác

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

33.8°

Nhiệt độ cao nhất

55%

Độ ẩm

2.41 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

9.05

UV

1006 hPa

Áp suất

05:18/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đồng Xuân - Phú Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đồng Xuân - Phú Yên
32.3° / 38.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đồng Xuân - Phú Yên
25.9° / 27.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đồng Xuân - Phú Yên
25.7° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đồng Xuân - Phú Yên
28.5° / 33.9°

Dự báo thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

33.3° / 38.3°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây rải rác

12:00 pm

33.4° / 38.1°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 55 %

mây rải rác

1:00 pm

33.4° / 39°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 56 %

mây rải rác

2:00 pm

32.5° / 38.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây cụm

3:00 pm

32° / 36.6°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.3° / 35.3°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.8° / 33.8°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.1° / 32.4°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.5° / 31.8°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.1° / 30.8°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 26.1°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.5° / 28°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 31.4°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 34.5°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32.1° / 37°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.1° / 37.9°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.2° / 36.8°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.2° / 34.1°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 80 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 34.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 79 %

mưa vừa

4:00 pm

29.8° / 34°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.5° / 34.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.8° / 32.2°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.4° / 30.4°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 26°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

9:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27.1°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.5° / 27.5°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 27°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.2° / 30.6°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.6° / 31.8°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.5° / 33.5° 5.01 m/s 54% 1006 hPa 3.25 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.8° / 33° 4.48 m/s 61% 1007 hPa 9.54 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.6° / 29.2° 2.4 m/s 79% 1009 hPa 6.72 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.6° / 31.3° 4 m/s 66% 1009 hPa 10.79 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 33° 4.47 m/s 64% 1008 hPa 1.9 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.9° / 33.4° 3.38 m/s 69% 1007 hPa 0.76 mm

Chất lượng không khí tại Đồng Xuân - Phú Yên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

358.05

NH3

2.65

NO

0.95

NO2

2.83

O3

37.74

PM2.5

3.21

PM10

3.9

SO2

1.83