Dự báo thời tiết Phú Hoà - Phú Yên 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:04 pm

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.53 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.48 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.99 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.61 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.23 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.46 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.9 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.9 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Hoà - Phú Yên 30 ngày tới


Lượng mưa Phú Hoà - Phú Yên 30 ngày tới

Thời tiết Phú Hoà

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:04

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

35°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

53%

wind

Tốc độ Gió

4.17 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

3.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:04 pm