Dự báo Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

29.3°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

35.2°

Nhiệt độ cao nhất

77.5%

Độ ẩm

4.59 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:16/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sông Cầu - Phú Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sông Cầu - Phú Yên
33.1° / 41°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sông Cầu - Phú Yên
28.6° / 34.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sông Cầu - Phú Yên
25.3° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sông Cầu - Phú Yên
30° / 37°

Dự báo thời tiết Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

29.9° / 34.6°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.2° / 34.2°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 34.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.1° / 34.2°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29° / 34.6°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.8° / 32.8°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 31.3°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 30°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 30°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 29.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 27.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 am

31.7° / 36.9°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

33.4° / 37.6°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 39.4°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

35.6° / 41°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.9° / 42°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 41.7°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.7° / 40.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40.7°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 39.4°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 59 %

mây cụm

5:00 pm

31° / 37.6°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mây cụm

6:00 pm

30.3° / 36.9°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây cụm

7:00 pm

29.2° / 34.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây cụm

9:00 pm

29.4° / 33.9°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29° / 32.9°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.3° / 32.3°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 am

28.4° / 31.7°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 am

28.1° / 31.1°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

2:00 am

28.7° / 31°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

28.6° / 31.9°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 30.2°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 30.8°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 am

28.1° / 31.7°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 34°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 am

31.7° / 35.6°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 38°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

34.7° / 39.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 41.3°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 41.8°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.5° / 40.8°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.8° / 38.5°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.4° / 39.8°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 38.8°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.1° / 39°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.4° / 36.2°

Thời tiết Sông Cầu - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sông Cầu - Phú Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.5° / 35° 4.88 m/s 53% 1007 hPa 0.28 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 27.8° / 36.9° 5.36 m/s 48% 1005 hPa 0.12 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.9° / 36.5° 4.37 m/s 49% 1005 hPa 0.59 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.1° / 35.6° 5.87 m/s 59% 1005 hPa 13.35 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.1° / 32° 6.78 m/s 63% 1005 hPa 1.19 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25° / 28.6° 6.81 m/s 87% 1004 hPa 7.61 mm

Chất lượng không khí tại Sông Cầu - Phú Yên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

527.48

NH3

8.01

NO

0

NO2

10.11

O3

24.72

PM2.5

7.65

PM10

10.08

SO2

2.95