Dự báo thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

34.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

26.7°

/

34.5°

Độ ẩm

52.7%

Gió

6.9 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

12.02

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:12

T3 23/07

27.9 oC

34 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

27.2°

/

34°

Độ ẩm

56.5%

Gió

7.16 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

11.39

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:12

T4 24/07

26.7 oC

34.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26.5°

/

35°

Độ ẩm

51.1%

Gió

7.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.2°

UV

8.85

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:12

Lượng mưa Tuy Hoà - Phú Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Hoà - Phú Yên 3 ngày tới

Thời tiết Tuy Hoà bây giờ

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

5.75 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0