Dự báo thời tiết Minh Hóa - Quảng Bình 3 ngày tới

Hôm nay

25.7 oC

30.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26°

/

30.2°

Độ ẩm

70.4%

Gió

5.88 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

10.1

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:31

T2 15/07

25.8 oC

29.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

26°

/

29.6°

Độ ẩm

80%

Gió

5.72 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

7.79

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:31

T3 16/07

25.2 oC

31.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.5°

/

31.6°

Độ ẩm

66.8%

Gió

3.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

11.35

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:31

Lượng mưa Minh Hóa - Quảng Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Minh Hóa - Quảng Bình 3 ngày tới

Thời tiết Minh Hóa bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

71%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.3 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

8.48