Thời tiết Quảng Trạch - Quảng Bình theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.84 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.7 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

91%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.13 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.53 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

94%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trạch - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Quảng Trạch

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Gió

1.13 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:09 pm