Dự báo thời tiết Quảng Nam 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.9%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:12
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.3%
 • Lượng mưa
  0.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:12
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:13
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  1.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:13
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:13
CN 02/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.1%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:14
T2 03/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:14

Lượng mưa Quảng Nam 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam 7 ngày tới

Thời tiết Quảng Nam bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:12

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0