Thời tiết Bắc Trà My - Quảng Nam theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.18 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

91%

CN 26/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

88%

T2 27/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Trà My - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Bắc Trà My

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

10.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:11 pm