Dự báo Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

33.4°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

33.2°

Nhiệt độ cao nhất

55.5%

Độ ẩm

3.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.5°

Điểm ngưng

11.3

UV

1002 hPa

Áp suất

05:16/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đại Lộc - Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đại Lộc - Quảng Nam
32° / 38.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đại Lộc - Quảng Nam
25.1° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đại Lộc - Quảng Nam
25.1° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đại Lộc - Quảng Nam
31.1° / 37.9°

Dự báo thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33.9° / 38.6°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 38.6°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.6° / 38.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.7° / 38°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.4° / 38.4°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.7° / 38.7°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 59 %

mây cụm

4:00 pm

32.7° / 39°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 62 %

mây cụm

5:00 pm

31.8° / 37.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 66 %

mây cụm

6:00 pm

29° / 35°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 31.3°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa vừa

8:00 pm

27.9° / 31.7°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.7° / 27.7°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

26.5° / 26°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 26.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.2° / 27.5°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27.8°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 28°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 31°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 31°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

28.3° / 32.6°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

28.4° / 32°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.5° / 32.6°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.7° / 31.4°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.3° / 31°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.6° / 26.7°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.2° / 27.2°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

25.5° / 26.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 25.8°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 25.8°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 33°

Thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đại Lộc - Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 33.6° 5 m/s 55% 1002 hPa 4.27 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.4° / 28.3° 3.11 m/s 78% 1003 hPa 8.13 mm
T2 24/06 mây đen u ám 25.1° / 30.6° 2.73 m/s 73% 1004 hPa 0 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 26° / 28.6° 3.03 m/s 74% 1005 hPa 1.07 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.6° / 28° 3.04 m/s 79% 1005 hPa 6.63 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26° / 27.5° 2.1 m/s 92% 1006 hPa 3.42 mm

Chất lượng không khí tại Đại Lộc - Quảng Nam

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

320.74

NH3

1.58

NO

0.16

NO2

3.8

O3

58.74

PM2.5

4.75

PM10

6.44

SO2

11.37