Dự báo thời tiết Hiệp Đức - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

25.2 oC

34.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.9°

/

34.5°

Độ ẩm

75%

Gió

5.55 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

5.59

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:18

T6 26/07

26.4 oC

35.5 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26.1°

/

35.3°

Độ ẩm

57.7%

Gió

7.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.1°

UV

8.61

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T7 27/07

26.2 oC

35.6 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.6°

/

35.8°

Độ ẩm

52.7%

Gió

6.24 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

12.43

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Hiệp Đức - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hiệp Đức - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Hiệp Đức bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

62%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

999 hPa

Gió

3.51 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0