Dự báo thời tiết Nam Trà My - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

24.6 oC

35.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

24.4°

/

35.5°

Độ ẩm

54.3%

Gió

4.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

10.41

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

25.1 oC

31.1 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

26°

/

31.6°

Độ ẩm

77%

Gió

2.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

7.95

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

T4 24/07

26.4 oC

34.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.4°

/

34°

Độ ẩm

54%

Gió

3.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

6.69

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Nam Trà My - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Trà My - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Nam Trà My bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.49 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0