Dự báo thời tiết Nông Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

23 oC

25.7 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Thấp/Cao

23.3°

/

25.9°

Độ ẩm

98.2%

Gió

3.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

1.2

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

23.3 oC

26.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.4°

/

26.5°

Độ ẩm

89%

Gió

2.94 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

0.88

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

23.7 oC

31.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.7°

/

32°

Độ ẩm

63%

Gió

4.13 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

11.78

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Nông Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nông Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Nông Sơn bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

95%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

2.8 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.09