Thời tiết Núi Thành - Quảng Nam theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.52 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.09 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.82 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.89 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.18 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

77%

T6 26/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.681 km

UV

11.36

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.98 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.5 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.83 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.49 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.85 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.13 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

72%

T7 27/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Thành - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Núi Thành

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.18 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:02 pm