Dự báo thời tiết Tam Kỳ - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

35 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

26°

/

34.4°

Độ ẩm

75.6%

Gió

5.55 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

5.59

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:18

T6 26/07

26.5 oC

35.7 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26.8°

/

36°

Độ ẩm

57.3%

Gió

7.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

8.61

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T7 27/07

26.9 oC

35.2 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.8°

/

35.3°

Độ ẩm

52.5%

Gió

6.24 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

12.43

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Tam Kỳ - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Kỳ - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Tam Kỳ bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

67%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1000 hPa

Gió

3.61 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0