Dự báo Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

33.7°

Cảm giác như 37°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25°

Nhiệt độ thấp nhất

33.7°

Nhiệt độ cao nhất

55.5%

Độ ẩm

1.01 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22°

Điểm ngưng

6.93

UV

1005 hPa

Áp suất

05:17/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Điện Bàn - Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Điện Bàn - Quảng Nam
32.7° / 37.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Điện Bàn - Quảng Nam
24.8° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Điện Bàn - Quảng Nam
26.1° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Điện Bàn - Quảng Nam
28° / 33.1°

Dự báo thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.8° / 36°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 37.3°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.7° / 37.6°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.9° / 37.3°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.6° / 37.5°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.5° / 37.6°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 36.6°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.1° / 34°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mưa vừa

6:00 pm

27.2° / 30.5°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 94 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

25.8° / 27.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.6°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 32.3°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 36°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 66 %

mây cụm

10:00 am

31.4° / 36.3°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.9° / 37.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.3° / 37.6°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.9° / 38.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.6° / 38.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.1° / 38.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.5° / 37.9°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.8° / 36.4°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 35°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 32.8°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 27.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.2° / 27.2°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.3° / 27.3°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32.3°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

30.9° / 34.5°

Thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Điện Bàn - Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 26° / 33° 5.37 m/s 55% 1005 hPa 15.23 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.5° / 31.3° 5.09 m/s 69% 1007 hPa 6.21 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.5° / 32.1° 6.21 m/s 60% 1008 hPa 0.31 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.2° / 33.4° 6.16 m/s 58% 1008 hPa 5.12 mm
T7 29/06 mưa cường độ nặng 25.1° / 35° 4.97 m/s 57% 1006 hPa 37.17 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.9° / 34.8° 4.51 m/s 55% 1004 hPa 0.45 mm

Chất lượng không khí tại Điện Bàn - Quảng Nam

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

301.41

NH3

1.5

NO

1.09

NO2

2.84

O3

28.04

PM2.5

5.36

PM10

6.24

SO2

2.71