Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:17
T4 26/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  4.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:18
T5 27/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:18
T6 28/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  3.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:18
T7 29/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.5%
 • Lượng mưa
  7.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:18
CN 30/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.5%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.8°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:18
T2 01/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.3%
 • Lượng mưa
  5.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:18

Lượng mưa Quảng Ngãi 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi 7 ngày tới

Thời tiết Quảng Ngãi bây giờ

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:17

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

9.87