Dự báo thời tiết Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hôm nay

24.3 oC

35 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.1°

/

34.2°

Độ ẩm

58.1%

Gió

2.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

10.38

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:17

T3 23/07

25 oC

31.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.3°

/

31°

Độ ẩm

64%

Gió

2.71 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

2.5

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:17

T4 24/07

26.9 oC

34.4 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.2°

/

34.3°

Độ ẩm

52.2%

Gió

2.89 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

8.8

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:17

Lượng mưa Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Sơn Tịnh bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.26 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0