Dự báo thời tiết Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hôm nay

26.8 oC

33 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.1°

/

33.5°

Độ ẩm

64%

Gió

3.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.3°

UV

10.89

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:16

T6 26/07

26.3 oC

34.6 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

26.5°

/

34.7°

Độ ẩm

58.9%

Gió

3.84 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

11.36

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:16

T7 27/07

26.1 oC

34.9 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.9°

/

34.9°

Độ ẩm

55.2%

Gió

3.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.5°

UV

12.77

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:16

Lượng mưa Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Tư Nghĩa bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

68%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

999 hPa

Gió

1.56 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0