Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

91%

CN 26/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

87%

T2 27/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.85 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:09 pm