Dự báo thời tiết Quảng Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  15.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:27
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  20.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:27
T5 30/05
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  34.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.1%
 • Lượng mưa
  1.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
T7 01/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.1%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
CN 02/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:29
T2 03/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  10.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:29

Lượng mưa Quảng Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Quảng Ninh bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:27

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0