Dự báo Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

27.5°

Cảm giác như 32°
mưa vừa

mưa vừa

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

28.3°

Nhiệt độ cao nhất

92.4%

Độ ẩm

2.53 m/s

Gió

7.035 km

Tầm nhìn

26.7°

Điểm ngưng

4.86

UV

1005 hPa

Áp suất

05:10/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cẩm Phả - Quảng Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
28° / 33.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
25.9° / 27.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
26° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
27.6° / 30.3°

Dự báo thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.1° / 32.5°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa vừa

2:00 pm

27.6° / 32.8°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa cường độ nặng

3:00 pm

27.7° / 31°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

4:00 pm

27.3° / 30.2°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.1° / 30.5°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.7° / 27.3°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 27.3°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 28°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 27.3°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 33.6°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34.1°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.9° / 36°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.4° / 35.1°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36.8°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.7° / 35.1°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.4° / 35.3°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.9° / 34.1°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.5° / 32.3°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

28° / 30.1°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.8° / 26.6°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.6° / 26.3°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 27.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 27.9°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mây cụm

2:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 31°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.5° / 32.4°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29.3° / 34°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.7° / 37.5°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.9° / 38.7°

Thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 25.2° / 28.8° 2.79 m/s 91% 1005 hPa 36.37 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.3° / 30.1° 3.28 m/s 75% 1008 hPa 4.75 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26° / 33.8° 3.15 m/s 59% 1009 hPa 0.86 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.1° / 30.4° 4.02 m/s 73% 1007 hPa 7.14 mm
T7 29/06 mưa vừa 26° / 32° 2.87 m/s 87% 1004 hPa 17.78 mm
CN 30/06 mưa vừa 27.1° / 32.1° 3.07 m/s 80% 1002 hPa 7.69 mm

Chất lượng không khí tại Cẩm Phả - Quảng Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

274.21

NH3

1.03

NO

0.68

NO2

2.42

O3

21.56

PM2.5

2.79

PM10

3.01

SO2

2.59