Dự báo thời tiết Ba Chẽ - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

25.8 oC

33 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.8°

/

33.5°

Độ ẩm

62.8%

Gió

4.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:16

Mặt trời lặn

18:35

T2 15/07

24.9 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24°

/

32.8°

Độ ẩm

72.3%

Gió

5.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

12.84

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:17

Mặt trời lặn

18:35

T3 16/07

25.5 oC

30.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.9°

/

30.8°

Độ ẩm

88.7%

Gió

3.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

12.81

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:17

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Ba Chẽ - Quảng Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Chẽ - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Ba Chẽ bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

77%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.55 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.14