Dự báo thời tiết Đầm Hà - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

29.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.7°

/

29.8°

Độ ẩm

86.4%

Gió

1.94 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

9.49

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:09

Mặt trời lặn

18:25

CN 26/05

24.7 oC

28.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

24.9°

/

28.7°

Độ ẩm

92.1%

Gió

2.61 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.1°

UV

4.99

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:09

Mặt trời lặn

18:26

T2 27/05

25.3 oC

33.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.3°

/

33°

Độ ẩm

69.3%

Gió

3.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

8.62

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:09

Mặt trời lặn

18:26

Lượng mưa Đầm Hà - Quảng Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đầm Hà - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Đầm Hà bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:25

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

93%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

0.75 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.66