Dự báo Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

28°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.1°

Nhiệt độ thấp nhất

34.3°

Nhiệt độ cao nhất

93.1%

Độ ẩm

1 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

0

UV

1004 hPa

Áp suất

05:08/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hải Hà - Quảng Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hải Hà - Quảng Ninh
33.8° / 41.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hải Hà - Quảng Ninh
26.3° / 32.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hải Hà - Quảng Ninh
27.4° / 32.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hải Hà - Quảng Ninh
31.5° / 39°

Dự báo thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

27.6° / 33°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 32.5°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 33°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 32.7°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.2° / 31.6°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 31.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 27.1°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.5° / 26.9°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 am

28.2° / 34°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

8:00 am

29° / 36.4°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 38.9°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 41°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 41.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 41.7°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35.3° / 43°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.9° / 41.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.2° / 40.5°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.4° / 38.6°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 37.4°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.2° / 35.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.5° / 34.6°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.5° / 33.4°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 33.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.4° / 32.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.1° / 32.5°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.2° / 31°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa vừa

1:00 am

27.3° / 32°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

28° / 31°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.5° / 27°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.5° / 27.9°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.3° / 27.6°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.2° / 31.2°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 34.2°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 36.8°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.1° / 38°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

32° / 39.2°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.8° / 39.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.4° / 40.6°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.1° / 40.3°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.2° / 40.6°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.1° / 40°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 40°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 38.7°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.9° / 36.8°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.7° / 34.4°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.3° / 33.1°

Thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hải Hà - Quảng Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.3° / 34.9° 4.28 m/s 61% 1003 hPa 1.44 mm
T3 18/06 mưa vừa 26.1° / 36° 3.52 m/s 62% 1002 hPa 7.39 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.6° / 33.5° 3.33 m/s 66% 1002 hPa 5.99 mm
T5 20/06 mưa vừa 26° / 34.4° 3.77 m/s 62% 1001 hPa 7.52 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.5° / 33.4° 4.16 m/s 64% 1003 hPa 4.23 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26.9° / 33.4° 3.96 m/s 62% 1004 hPa 1.85 mm

Chất lượng không khí tại Hải Hà - Quảng Ninh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

311.42

NH3

0.67

NO

0

NO2

1.9

O3

46.78

PM2.5

16.95

PM10

24.56

SO2

1.29