Dự báo thời tiết Móng Cái - Quảng Ninh 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
6.11 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
5 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
6.29 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
7.26 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
7.26 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
5.91 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
6.39 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
6.39 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
4.84 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
6.25 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
6.24 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Móng Cái - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Móng Cái - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Móng Cái

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:09/18:26

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

32°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

98%

wind

Tốc độ Gió

0.67 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:26 pm