Dự báo thời tiết Quảng Yên - Quảng Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  9.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:26
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.3%
 • Lượng mưa
  2.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:26
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:27
T4 29/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.8%
 • Lượng mưa
  5.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:27
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.5%
 • Lượng mưa
  6.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  24.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
T7 01/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  12.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.9°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28

Lượng mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Yên - Quảng Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Quảng Yên bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:26

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

2.85