Thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

85%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

88%

T3 16/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Uông Bí - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Uông Bí

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.74 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:09 pm