Dự báo Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

31.2°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.2°

Nhiệt độ thấp nhất

39.2°

Nhiệt độ cao nhất

59.8%

Độ ẩm

1.5 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.8°

Điểm ngưng

0

UV

1004 hPa

Áp suất

05:19/18:26

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cam Lộ - Quảng Trị

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cam Lộ - Quảng Trị
37° / 41.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cam Lộ - Quảng Trị
27.8° / 31°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cam Lộ - Quảng Trị
27.9° / 27.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cam Lộ - Quảng Trị
32.3° / 36.3°

Dự báo thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

31.6° / 34.2°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.3° / 34.5°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.7° / 33.2°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 32.6°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 31.3°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 29.5°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 29.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 27.5°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 26.1°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 am

27.3° / 27.2°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 33.4°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 am

33.9° / 36.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

9:00 am

34.1° / 38.8°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

10:00 am

36.4° / 40.3°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

11:00 am

38° / 41°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

12:00 pm

38.9° / 42.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

1:00 pm

39.4° / 43°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

2:00 pm

39° / 42.8°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.9° / 41.4°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 40 %

mây cụm

4:00 pm

37.2° / 41.9°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.2° / 39.5°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.3° / 37.3°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

7:00 pm

32° / 34°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.5° / 33.1°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.9° / 32°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.1° / 31.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.7° / 30.1°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

12:00 am

26.2° / 27.4°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 25.1°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 30.2°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

31.8° / 35.8°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

34.6° / 39°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

10:00 am

36.4° / 40°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

11:00 am

37.4° / 41.6°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

12:00 pm

39.3° / 43.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

1:00 pm

39° / 43°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

2:00 pm

39.2° / 43.4°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

3:00 pm

39.1° / 43.7°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.5° / 41.4°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.9° / 39.5°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

6:00 pm

34° / 37.8°

Thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cam Lộ - Quảng Trị sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 28° / 39.6° 7.01 m/s 39% 1005 hPa 0 mm
T3 18/06 mây đen u ám 26.7° / 39.9° 7.43 m/s 38% 1003 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 24.7° / 39° 6.68 m/s 38% 1003 hPa 1.5 mm
T5 20/06 mây đen u ám 26.3° / 39° 6.58 m/s 42% 1004 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 27.2° / 40° 6.61 m/s 41% 1003 hPa 0 mm
T7 22/06 mây đen u ám 27° / 37.6° 4.58 m/s 45% 1002 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Cam Lộ - Quảng Trị

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

310.52

NH3

1.45

NO

0

NO2

2.48

O3

34.32

PM2.5

1.13

PM10

1.26

SO2

0.46