Thời tiết Cồn Cỏ - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.07 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

86%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.08 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.193 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

82%

T3 16/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cồn Cỏ - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Cồn Cỏ

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.91 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:07 pm