Dự báo thời tiết Gio Linh - Quảng Trị 3 ngày tới

Hôm nay

23.2 oC

26.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.9°

/

26.1°

Độ ẩm

90.9%

Gió

2.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

8.09

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:28

T2 15/07

23.5 oC

27.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.3°

/

28°

Độ ẩm

90.4%

Gió

2.53 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

4.74

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:28

T3 16/07

23.6 oC

31.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

23.8°

/

31.8°

Độ ẩm

80.7%

Gió

2.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

9.36

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:28

Lượng mưa Gio Linh - Quảng Trị 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gio Linh - Quảng Trị 3 ngày tới

Thời tiết Gio Linh bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

90%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.24 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

8.09