Dự báo Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

34.4°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

40°

Nhiệt độ cao nhất

48%

Độ ẩm

6.87 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22°

Điểm ngưng

5.75

UV

1005 hPa

Áp suất

05:19/18:26

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hải Lăng - Quảng Trị

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hải Lăng - Quảng Trị
34.7° / 39.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hải Lăng - Quảng Trị
27° / 31.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hải Lăng - Quảng Trị
28.4° / 30.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hải Lăng - Quảng Trị
36.5° / 39.5°

Dự báo thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

34.4° / 38.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

10:00 am

35.8° / 38.9°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 39.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.7° / 40°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

1:00 pm

38.5° / 41.1°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

2:00 pm

39.8° / 42.2°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.6° / 41.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

4:00 pm

37.8° / 40.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

5:00 pm

36.7° / 39.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

6:00 pm

34.3° / 37.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.7° / 36°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

8:00 pm

30° / 33.8°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 32.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.9° / 31.7°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.5° / 31.7°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 30.3°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 29.3°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 29.4°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.8° / 29.4°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 29.8°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 31.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 am

31.2° / 35°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

8:00 am

33.4° / 37.9°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

9:00 am

35.8° / 39.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 44 %

mây cụm

10:00 am

36.4° / 40.1°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

11:00 am

38.5° / 41.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

12:00 pm

38.1° / 43°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

1:00 pm

38.5° / 42.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

2:00 pm

38.8° / 42.1°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.4° / 42.9°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

4:00 pm

38.8° / 41.4°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

5:00 pm

36.7° / 39.1°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

6:00 pm

34° / 38.2°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.2° / 35.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.2° / 33°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 57 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 32.1°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 61 %

mây cụm

10:00 pm

29.2° / 31.1°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 64 %

mây cụm

11:00 pm

28.8° / 30.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 66 %

mây cụm

12:00 am

28.4° / 31°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 68 %

mây cụm

1:00 am

27.2° / 29.6°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 70 %

mây cụm

2:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 am

27.7° / 27.2°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 29°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 am

29.8° / 31.2°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 am

32.4° / 35.5°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

8:00 am

34.1° / 37.9°

Thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hải Lăng - Quảng Trị sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 26.1° / 39.2° 7.6 m/s 43% 1005 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.3° / 38.8° 7.19 m/s 36% 1004 hPa 0.13 mm
T5 20/06 mây đen u ám 26.5° / 40.9° 6.57 m/s 34% 1003 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 27.1° / 39° 5.63 m/s 42% 1003 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26.8° / 38.8° 4.06 m/s 44% 1002 hPa 0.13 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.8° / 36° 4.02 m/s 47% 1003 hPa 4.57 mm

Chất lượng không khí tại Hải Lăng - Quảng Trị

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

270.77

NH3

1.07

NO

1.08

NO2

1.83

O3

33.04

PM2.5

0.9

PM10

1.34

SO2

1.12