Dự báo Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

35°

Cảm giác như 39°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

34.7°

Nhiệt độ cao nhất

54.8%

Độ ẩm

3.38 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.1°

Điểm ngưng

5.66

UV

1003 hPa

Áp suất

05:20/18:28

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
33.8° / 40.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
24.4° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
25.5° / 25.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
31.6° / 38.2°

Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

34.5° / 39.1°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.9° / 39.4°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.6° / 39.6°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 38°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 63 %

mưa vừa

5:00 pm

31.7° / 38.1°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 73 %

mưa vừa

6:00 pm

29.8° / 35.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.3° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24.2° / 25.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 25.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 25.7°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

28.1° / 33°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 34.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.9° / 37.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

33° / 39°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 65 %

mưa vừa

12:00 pm

31.4° / 38.4°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 68 %

mưa vừa

1:00 pm

32° / 38.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 37.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 82 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 36.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 83 %

mưa vừa

4:00 pm

29.3° / 36.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

29.6° / 35.2°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 85 %

mưa vừa

6:00 pm

28.4° / 32.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 27.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25.2°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24.1° / 25.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mây cụm

3:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mây cụm

4:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mây cụm

5:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mây cụm

6:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 28°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31.1°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29.2° / 34.7°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

31.5° / 36.4°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 38.7°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.7° / 39.7°

Thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.6° / 34.8° 3.38 m/s 51% 1004 hPa 10.53 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.2° / 32° 2.37 m/s 65% 1007 hPa 19.96 mm
T5 27/06 mưa vừa 24° / 35° 3.41 m/s 56% 1008 hPa 4.08 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.2° / 36.7° 4.46 m/s 56% 1008 hPa 0.88 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.8° / 36.5° 6.56 m/s 54% 1006 hPa 0.26 mm
CN 30/06 mây đen u ám 26° / 36.3° 7.47 m/s 51% 1004 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

253.68

NH3

0.93

NO

0.25

NO2

1.26

O3

20.99

PM2.5

0.6

PM10

0.86

SO2

0.34

Thời tiết địa điểm khác Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị