Dự báo thời tiết Sóc Trăng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.4%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:17
T4 19/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  0.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:17
T5 20/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.7%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:18
T6 21/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  26.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:18
T7 22/06
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:18
CN 23/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  17.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:18
T2 24/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/18:18

Lượng mưa Sóc Trăng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sóc Trăng 7 ngày tới

Thời tiết Sóc Trăng bây giờ

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:17

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

8.83