Dự báo Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

26.8°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.4°

Nhiệt độ thấp nhất

27.5°

Nhiệt độ cao nhất

89.1%

Độ ẩm

5.88 m/s

Gió

9.438 km

Tầm nhìn

24.7°

Điểm ngưng

8.28

UV

1007 hPa

Áp suất

05:37/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Châu Thành - Sóc Trăng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Thành - Sóc Trăng
25° / 27.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Thành - Sóc Trăng
24° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Thành - Sóc Trăng
26.6° / 27.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Châu Thành - Sóc Trăng
25.5° / 26°

Dự báo thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 am

26.9° / 27.6°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 am

26.5° / 27.6°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.3° / 27.9°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

2:00 pm

25.9° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 pm

25.3° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25.3° / 25.2°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 pm

24.1° / 25.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 am

25.2° / 25.9°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 am

24.5° / 25°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.5° / 27.5°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.6° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.7° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24.7° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Châu Thành - Sóc Trăng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.9° / 27.8° 6.15 m/s 90% 1007 hPa 22.65 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.4° / 26.8° 5.12 m/s 87% 1009 hPa 15.26 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.4° / 30.2° 3.72 m/s 81% 1009 hPa 5.26 mm
T3 25/06 mưa vừa 26.4° / 30.3° 4.83 m/s 74% 1008 hPa 12.07 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.9° / 28.4° 3.5 m/s 90% 1008 hPa 1.88 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.9° / 29.3° 4.95 m/s 69% 1009 hPa 9.23 mm

Chất lượng không khí tại Châu Thành - Sóc Trăng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

301.11

NH3

2.31

NO

0.4

NO2

3.13

O3

23.43

PM2.5

2.79

PM10

4.23

SO2

0.95