Dự báo thời tiết Long Phú - Sóc Trăng 3 ngày tới

Hôm nay

24.1 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.6°

/

31.2°

Độ ẩm

67%

Gió

5.74 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

11.62

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

T6 26/07

24.3 oC

28.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.2°

/

28.5°

Độ ẩm

82.4%

Gió

3.07 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

4.3

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

T7 27/07

24.8 oC

28.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.1°

/

28.5°

Độ ẩm

81%

Gió

6.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

10.68

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Long Phú - Sóc Trăng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Phú - Sóc Trăng 3 ngày tới

Thời tiết Long Phú bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.3 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0