Dự báo thời tiết Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 3 ngày tới

Hôm nay

24.6 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.1°

/

31.7°

Độ ẩm

66.4%

Gió

5.74 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.62

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

T6 26/07

24.4 oC

28.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.2°

/

28°

Độ ẩm

82.2%

Gió

3.07 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

4.3

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

T7 27/07

24.1 oC

28.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

80.3%

Gió

6.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

10.68

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 3 ngày tới

Thời tiết Mỹ Xuyên bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

85%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.47 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0