Dự báo Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

29.9°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

34.6°

Nhiệt độ cao nhất

72.3%

Độ ẩm

4.83 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.3°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:36/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trần Đề - Sóc Trăng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trần Đề - Sóc Trăng
33.8° / 38.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trần Đề - Sóc Trăng
27.2° / 32.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trần Đề - Sóc Trăng
26.3° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trần Đề - Sóc Trăng
30.4° / 35.1°

Dự báo thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

29.7° / 33.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.9° / 33.7°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.1° / 33.2°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.5° / 32.4°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.7° / 32.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 75 %

mây cụm

12:00 am

28.1° / 31°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

27.4° / 30.7°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.6° / 29.4°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 80 %

mây cụm

3:00 am

27.7° / 29.4°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây cụm

4:00 am

27.8° / 27.8°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây rải rác

5:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 82 %

mây rải rác

6:00 am

26.3° / 26.5°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 83 %

mây cụm

7:00 am

28.3° / 31.5°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 am

30.3° / 34.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

32.1° / 35°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 55 %

mây cụm

10:00 am

33.6° / 37.3°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 50 %

mây cụm

11:00 am

34.7° / 38.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 46 %

mây cụm

12:00 pm

35.7° / 40°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 45 %

mây cụm

1:00 pm

33.4° / 37.4°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.7° / 37.3°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34° / 38°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 51 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.3° / 36°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.2° / 37°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 35.5°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.9° / 33.8°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 pm

30° / 33.5°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.2° / 31.6°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 31.2°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

28.1° / 31.6°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

27.2° / 30.6°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 27.7°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.2° / 27.9°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.9°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27.3° / 27.4°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 31.4°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.5° / 33.8°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

31.7° / 35.3°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

33.8° / 37.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 38.2°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.5° / 40°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 38.2°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.9° / 37.5°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 36.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 37°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 35.2°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.7° / 33.1°

Thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trần Đề - Sóc Trăng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.7° / 34.7° 4.94 m/s 48% 1008 hPa 3.5 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.1° / 35.2° 5.07 m/s 46% 1008 hPa 1.06 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.5° / 35.4° 7.14 m/s 47% 1007 hPa 0.44 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.3° / 33° 7.58 m/s 55% 1008 hPa 1.53 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.4° / 27.2° 7.63 m/s 82% 1008 hPa 24.78 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 24.7° / 25.7° 6.23 m/s 90% 1008 hPa 11.59 mm

Chất lượng không khí tại Trần Đề - Sóc Trăng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

407.22

NH3

5.84

NO

0.31

NO2

7.16

O3

20.39

PM2.5

5.67

PM10

9.37

SO2

2.42